Filosofinen Kokoomus

Filosofinen Kokoomus on yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden perehtyä kokoomuslaisen politiikan arvoihin ja periaatteisiin. Keskusteluissamme ja pohdinnoissamme käsitellään jäsenten toiveiden mukaisesti niin filosofisia peruskysymyksiä kuin politiikkaan ja hyvään elämään liittyviä asioita.

Yhdistyksen erityisenä tavoitteena on selkiyttää ja avata politiikan lähtökohtia ja perusteita siten, että jokainen, jolla on mahdollisuus vaikuttaa jollain poliittisella foorumilla, pystyy oman tiedollisen osaamisensa tueksi aiempaa paremmin perustelemaan minkälaisten päämäärien eteen toimii ja mitä hyvää pyrkii toiminnallaan aikaansaamaan.

Filosofisen Kokoomuksen aatteellinen perusta nojaa puolueen periaateohjelmaan ja pyrimmekin yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa syventämään kaikkien Kokoomus-politiikasta kiinnostuneiden ymmärrystä periaatteiden ja arvojen merkityksestä politiikassa. Jäsenemme ideoivat ja toteuttavat sekä jäsenille että yleisölle suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia.

Tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista uutisoidaan ajankohtaisosiossa. Referaatit toteutuneista tilaisuuksista löytyvät Blogi-osiosta.